«ПОДІЛЛЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОГО ОРГАНУ, АУДИТОРА

E-mail Печать PDF

.

Висновок

Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства

за 2012 рік

 

Основною метою Ревізійної комісії є контроль фінансово-господарської діяльності Товариства. Завдання якої полягає у здійсненні планових та спеціальних перевірок.

Аналізуючи роботу Товариства за звітний період Ревізійна комісія керувалась установчими документами, законодавчими і нормативними актами.

Ревізійною комісією досліджено надані для перевірки документи за формою та змістом. Під  час   перевірок  в  основному  розглядались питання  достовірності  складання  фінансової  звітності , документів  бухгалтерського  обліку,   проведення  річної  інвентаризації  товарно-матеріальних  цінностей,  правильності  оформлення  договорів  і  актів.

В результаті перевірки виявлено, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог чинного законодавства України та прийнятої облікової політики. Ревізійною комісією порушень та суттєвих помилок не виявлено, що дає змогу підтвердити достовірність і повноту фінансової звітності ПАТ «Поділля» за 2012 рік.

На думку Ревізійної комісії звіти подають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансового стану ПАТ «Поділля» на 31.12.12р.

 

 

Голова

Ревізійної комісії ПАТ «Поділля»                                                   Кавка П.П.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2020 Публічне акціонерне товариство «Поділля». Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.